Kolomazná pec

Značka

Místní památka

Atributy

Kulturně-historická zajímavost

Vrstva

Kultura a komunita

Vloženo

06. 01. 2014

Kolomazná pec je unikátní technická památka, která se nachází v polesí Branty v Plzni-Bolevci na severním okraji přírodní rezervace Kamenný rybník. Jedná se o jednu z nejzachovalejších pecí svého druhu ve střední Evropě a zároveň zřejmě jedinou dosud stojící v České republice. Kolomazná neboli dehtářská pec je dokladem tradiční výroby dehtu a odvozených produktů. Dehtářství a kolomaznictví, v současnosti již zaniklé, patří do skupiny tak zvaných lesních řemesel. Dehtárny stávaly v těsné blízkosti lesních porostů. Uplatnění dehtu bylo všestranné – užíval se jako všeobecný konzervační a impregnační prostředek v mnoha různorodých oblastech.


Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+