O projektu

Zelená mapa – Green Map (www.greenmap.org) je mezinárodní komunitní projekt, do kterého je dnes zapojeno více než 900 občanských skupin v 65 zemích světa. Jeho cílem je ukazovat a rozvíjet příjemný veřejný prostor, udržitelnou ekonomiku a kulturu i místa důležitá pro komunitu.

Zelená mapa Plzně (zelenamapa.plzne.cz), se soustředí zejména na kvalitu veřejných prostranství. Mimo obvyklých značek zobrazujících zajímavá místa pro ni byl vyvinut i speciální mapový podklad, kde jsou zobrazeny různé typy zeleně, ulic nebo náměstí. Čím jsou veřejná prostranství hodnotnější, tím sytější žlutou jsou značena. Veřejné a významné budovy jsou značeny nejtmavší žlutou. Najdete na ní však i vrstvu se zodpovědnými obchody a službami, kulturou a komunitními zařízeními. Mezi hodnoty, které mapa zdůrazňuje, patří i udržitelný rozvoj města a jeho kulturní tradice.

Zelená mapa Plzně vznikla spoluprací společnosti Plzeň 2015, o. p. s. (týmu Pěstuj prostor) a občanského sdružení Auto*Mat, ve správě ji má spolek Pěstuj prostor, z. s. Body v mapě mapovali dobrovolníci dle jednotného manuálu. I když všechna místa prošla několika kontrolami, odráží osobní pohled mapařů na Plzeň, který se může v jednotlivých lokalitách mírně lišit. Pokud budete chtít mapu doplnit či opravit, použijte tento formulář, případně nás kontaktujte zde.

mapovali a fotili
Václav Bohuslav, Michal Bryxí, Pavel Cvrček, Šárka Doleželová, Pavlína Haasová, Aleš Hejna, Josef Hejna, Martin Hejna, Jana Holatová, Radek Juppa, František Kolovský, Lucka Kuberková, Hana Kudová, Alena Lehmannová, Šárka Lorencová, Jan Macura, Robert Martínek, Martina Matějková, Vít Mojžíš, Jitka Moraveci, Mirka Reifová, Anna Strejcová, Dana Svobodová, Jakub Šilhavý, Josef Vančura, Jiří Vištejn, Petra Vomelová
dále fotili: Václav Šváb, Miroslav Chaloupka, Marek Sivák

projekt vedli
Marek Sivák, Aleš Hejna, Anna Strejcová, Tereza Vohryzková, Petr Dlouhý

na projektu se dále podíleli
Vratislav Filler, Milan Svoboda, Alexandra Brabcová, Jana Holatová, Tomáš Popp a další

tištěnou mapu zpracoval
Aleš Hejna z mapových podkladů OpenStreetMap

grafická úprava tištěné a webové mapy
Rudolf Matějček

Google+